Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mattias Skat Sommer

Hemmingsens mindesten ved præstegården i Errindlev. Inskriptionen lyder: “TEOLOGEN DR. NIELS HEMMINGSEN F.c. 1513 HER PAA EGNEN SØN AF ALMUESFOLK D. 1600 I ROSKILDE ÆRET I EUROPA SOM DANMARKS ALMINDELIGE LÆRER LOLL. F. HISTOR. SAMF.” (Foto: Sydlollands Lokalhistoriske Arkiv).

06.12.2017 | Erindringskultur, Mattias Skat Sommer

Bondens reformation – konstruktionen af et erindringssted

Kilderne er ikke enige om, hvor på Lolland den danske teolog Niels Hemmingsen er født. Ikke desto mindre opstod der omkring 1930 en stor interesse for gennem et mindesmærke at fiksere erindringen om Hemmingsen, der blev fremhævet som øens store bondesøn.

Foran rådhuset i Wittenberg har EKD, den protestantiske kirke i Tyskland, opstillet en blankpudset globus. Mariekirken, rådhuset og pladsen spejler sig i den, og spejlingen afhænger af betragterens synsvinkel. På samme måde bliver protestantismen reflekteret forskelligt, alt efter hvor man befinder sig i verden (Foto: Mattias Skat Sommer).

09.10.2017 | Jubilæum, Erindringskultur, Mattias Skat Sommer

Den mangetydige reformation

Studerende og lærere fra teologi i Aarhus har rejst rundt i Tyskland og besøgt de store særudstillinger om reformationen. Udstillingerne viser, hvor mange sider reformationen og dens virkninger har.

Forsiden på Social-Demokraten, Søndag den 11. november 1883. Under overskriften “En Jubilæumsbuket, plukket i Luthers egen Have” vil avisens skribent give sit bidrag til fejringerne af Luthers 400 års fødselsdag. Han er ikke positivt stemt: "Vi vil tilmed give vor Skærv til Festen ved at stille saavel Festens Genstand som Arrangørerne i den rette Belysning, idet vi i den historiske Sandheds Interesse grundig vil paavise Luthers Uvederheftighed af hans egne Skrifter. Derved bliver Alle efter vor Mening bedst i Stand til at bedømme ham og hans hykleriske Tilbedere efter Fortjeneste” (Kilde: Mediastream).

21.08.2017 | Erindringskultur, Fattighjælp og velfærd, Mattias Skat Sommer

1883: Luther og Socialdemokratiet – en strid om reformatorens minde

Man hører ofte, at der er en forbindelse mellem lutherdom og den socialdemokratiske velfærdsstat. Påstanden er dog historisk set ikke uden problemer.

Allerede Luthers samtidige skabte deres eget billede af reformatoren. Her gør et populært flyveskrift fra tiden omkring rigsdagen i Worms ham til en Kristuslignende figur, der som et offerlam lider stumt, men dog resolut ser sin skæbne i øjnene. (Foto: Titelbladet til <i>Passion D. Martins Luthers/ oder seyn lydung durch Marcellum beschriben</i>, Strasbourg 1521. Creative Commons Licence, Bayerische Staatsbibliothek).

03.07.2017 | Erindringskultur, Mattias Skat Sommer

I vort billede, efter vores lighed – Lutherbilledernes fare

Hvad er reformationen, og hvad betyder den for os? Det har mennesker spurgt om gennem nu snart 500 år. Billederne af Luther veksler med tidens behov. Det fremgår tydeligt, hvis man undersøger de populære fremstillinger af Luther.

Det nærliggende at sammenligne forholdet mellem Luther og Melanchthon med forholdet mellem Lennon McCartney. I begge tilfælde var der i høj grad tale om holdarbejde (Fotos fra Wikimedia Commons klippet sammen af forfatteren - klik for større billede).

03.10.2016 | Luthers teologi, Melanchton, Mattias Skat Sommer

Luther og Melanchthon – reformationstidens Lennon-McCartney?

Hvad har The Beatles og den lutherske reformation i 1500-tallet med hinanden at gøre? Mere end man først tror: Begge kulturelle fænomener var kendetegnet af et tæt samarbejde mellem to stærke personligheder, og i begge tilfælde har ”fansene” være hurtige til at udråbe den ene som helt og den anden som forræder. Både i Beatles’ og reformationens…

Titelbladet til VVay of lyfe, den engelske oversættelse af Hemmingsens Liffsens Vey/Via Vitae, foretaget af Nicolas Denham i 1578 (STC 13067/LN 928). Denham har skrevet et egenhændigt forord, og som den eneste af de engelske oversættelser gør Way of lyfe meget ud af Hemmingsens biografi (Image published with permission of ProQuest LLC. Further reproduction is prohibited without permission. Image produced by ProQuest LLC as part of Early European Books. www.proquest.com).

27.06.2016 | Protestantisme, Mattias Skat Sommer

Niels Hemmingsen på engelsk

Forskningen har længe været klar over, at Niels Hemmingsen allerede i sin samtid blev oversat til engelsk: Mellem 1569 og 1581 udkom en række af Hemmingsens vigtigste værker i London, men disse er aldrig blevet nærmere undersøgt. Ved at læse de engelske oversætteres forord, bliver man klar over, hvorfor han tilsyneladende havde så enorm en…

Jesu fødsel. Træsnit fra den danske oversættelse af Niels Hemmingsens postil, 1576 (Foto: Early European Books/Det Kongelige Bibliotek).

21.12.2015 | Protestantisme, Reformationen i DK, Mattias Skat Sommer

Niels Hemmingsen om adventstiden som øvelse

Advent er en øvelsestid. Det er hovedpointen i Niels Hemmingsens prædikensamling fra 1560’erne. Man skal i advent og jul både øve sig i troen og øve sig i at leve i verden.

Kristus med nadverelementerne, malet i 16. århundrede af Juan de Juanes. På reformationstiden var spørgsmålet om nadverens betydning ikke blot teologisk, men også sikkerhedspolitisk: Det fik den danske teolog Niels Hemmingsen tydeligt at føle (Foto: Wikimedia Commons).

26.10.2015 | Politik, Reformationen i DK, Mattias Skat Sommer

Suspenderingen af Hemmingsen: Religion og politik i 1500-tallet

Niels Hemmingsen var sin tids mest berømte teolog i Danmark. Alligevel endte han med at blive suspenderet.

Niels Hemmingsen (Portrætsamlingen på Frederiksborg Slot / Wikimedia Commons).

12.07.2015 | Reformationen i DK, Mattias Skat Sommer

Niels Hemmingsen og den danske reformation

Niels Hemmingsen var en af de danske teologer, der førte reformationen videre fra de første lutherske teologer.

Titelbladet til Justus Menius’ skrift ”Oeconimia Christiana,” der blev trykt i Wittenberg i 1529. Bogen er en af de første tekster, der ser samfundet gennem trestandslærens optik, og som ikke er skrevet af Luther. Med sine konkrete anvisninger for livet i husstanden fik den stor indflydelse på den senere lutherske lære om familien. Foto: Bayerische Staatsbibliothek München.

20.04.2015 | Luthers teologi, Samfund, Mattias Skat Sommer

Reformationens nye forståelse af det fromme liv og samfundets orden

Luther mente, at Guds orden kun kunne være til stede i samfundet, hvis relationerne i mellem husstanden, staten og kirken blev forvaltet korrekt.