Aarhus Universitets segl

Organisation og partnere

Centerets medlemmer er ansatte på AU (Arts og BSS) og tilknyttet centeret gennem deres egen forskning eller kollektive forskningsprojekter. Derudover har centeret en række samarbejdspartnere uden for AU og et internationalt advisory board. Centeret ledes til dagligt af centerleder Bo Kristian Holm, professor mso i systematisk teologi og en styregruppe bestående af Gorm Harste, lektor på Institut for Statskundskab, Nina Javette Koefoed, lektor i historie, Jette Bendizen Rønkilde, postdoc i LUMEN og Mattias Sommer Bostrup, adjunkt i kirkehistorie.