Aarhus Universitets segl

Profil

Historien bag om LUMEN

LUMEN-centerets etablering er resultatet af flere års målrettet arbejde med at samle den reformationsrelaterede forskning ved Aarhus Universitet. LUMEN tæller nu deltagere fra arkæologi, filosofi, historie, idehistorie, kunsthistorie, statskundskab og teologi.

LUMEN ledes af professor (mso) Bo Kristian Holm og en styregruppe bestående af Nina Javette Koefoed, Gorm Harste, Mattias Sommer Bostrup og Jette Bendixen Rønkilde.

Inden centrets start den 1. januar 2017 havde LUMEN allerede eksisteret som tværfakultært forskningsnetværk i 1½ år, takket være en bevilling fra Aarhus Universitets strategiske pulje. Fra samme pulje modtog centret sommeren 2017 midler til EPCOT-netværket, som eksistere i tår år post.doc. Jette Bendixen Rønkilde som leder.

Det er foreløbig lykkedes LUMEN at tiltrække to bevillinger til kollektive projekter: 1) DFF-projektet ”Lutherdom og dansk samfundsudvikling” under ledelse af Nina Javette Koefoed og 2) AUFF-NOVA-projektet ”An Economy of Reception? The Relation between Sacrament and Sociality in Lutheran Protestant Societies” under ledelse af Bo Kristian Holm.

Derudover er LUMEN med i projektet Den Nordiska hushållstaten – variationer på ett tema av Luther, støttet af Riksbanken Jubilieumsfond, Sverige.

LUMEN-netværket var en strategisk udvidelse af en dengang allerede eksisterende tværfaglig forskergruppe, hjemhørende under Afdeling for Teologi. Med status som forskningsenhed og under navnet ”Reformatorisk teologi og konfessionskultur” var det lykkedes at samle både senior- og junior-forskere fra teologi, historie og religionsvidenskab.

Dermed byggede man videre på et flerårigt arbejde på det tidligere teologiske fakultet, som kredsede omkring forståelsen af den lutherske teologi i en bredere faglig horisont.

I 2006 samlede professor Peter Widmann og daværende adjunkt Bo Kristian Holm en række fremtrædende forsker til seminaret ”Word – Gift – Being”, der fandt sted i september 2006, og hvis resultater blev publiceret i bogen Word – Gift – Being (Tubingen: Mohr Siebeck 2009), der siden er blevet et standardværk for forståelsen af gavens rolle i Luthers teologi.

Samtidig med afholdelsen af dette seminar tog arrangørerne heraf sammen med lektor Else Marie Wiberg Pedersen initiativ til etableringen af en egentlig forskergruppe om reformatorisk teologi.
I alt 10 kolleger fra såvel Aarhus Universitet, som Det Teologiske Fakultet i København og Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster var således inddraget i det kollektive projekt, Reformatorisk teologi: Reception og Transformation, som i 2007 modtog en bevilling fra Det frie Forskningsråd.

Projektperioden blev afsluttet af en international konference ”Reformation Theology: Reception and Transformation” på Aarhus Universitet i august 2009, arrangeret af Bo Kristian Holm, Niels Henrik Gregersen, Else Marie Wiberg Pedersen og Peter Widmann. Resultaterne herfra er udgivet i bogen Transformations in Luther’s Theology. Historical and Contemporary Reflection (Leipzig: EVA-Leipzig, 2011).

Sideløbende hermed havde professor i kirkehistorie Per Ingesman gennem en længere årrække arbejdet med sammenhænge og forbindelser mellem kirke, stat og samfund i både senmiddelalder og tidlig moderne tid. Arbejdet har senest resulteret i antologien Religion as an Agent of Change. Crusades – Reformation – Pietism. Gennem Per Ingesman var der etableret kontakt med Nina Javette Koefoed og Agnes Arnórsdóttir fra historie som bl.a. beskæftigede sig med ægteskabsforståelsens og husstandens udvikling. I forbindelse med omorganiseringen af Aarhus Universitet i 2011 var disse forskere med til at danne forskningsenheden ”Reformatorisk teologi og konfessionskultur”.

Fra 2011 samarbejdede forskningsenheden med Christine Helmer, Northwestern University om konferencerne ”Lutherrenaissance: Past and Present I, afholdt i Aarhus i 2011 og Lutherrenassiance Past and Present II, afholdt i Evanston 2012. Resultaterne herfra udkom i bogen Lutherrenaissance Past and Present (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2015).

Navnlig Lutherrenæssancens optagethed af forholdet mellem teologi og socialitet har tjent som en vigtig inspirationskilde for de senere projekter i LUMEN.

Et første samlet resultat af arbejdet i LUMEN kan findes i bogen Lutheran Theology and the Shaping of Society: The Danish Monarchy as Example, som er udgivet på forlaget Vandenhoeck & Ruprecht i Göttingen.