Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nina Javette Koefoed

Luther var ikke i tvivl om at husholdningen var kvindens domæne, men det har i forskningen været omdiskuteret hvorvidt det betød en øget kontrol eller ligeværdighed (Ill. Wikimedia Commons, "Metsu Washerwoman").

06.09.2016 | Samfund, Familie, Køn, Nina Javette Koefoed

Lighed eller hierarki mellem kønnene hos Luther?

Et af de store spørgsmål i diskussionen af reformationens betydning, er spørgsmålet om hvad Luther betød for kvindernes stilling i samfundet. En del af forskningen har lagt vægt på, at kvinder mistede muligheder, bl.a. inden for klostervæsnet og at Luther gav husfaderen større autoritet. En anden del af forskningen har fremhævet, at Luther gav…

En kvinde piskes ved kag’en (Radering af Daniel Chodowiecki).

08.03.2016 | Politik, Samfund, Familie, Nina Javette Koefoed

”Du må ikke bedrive hor” – om brud på det 6. bud og regulering af sex uden for ægteskab

Med reformationen blev familien den vigtigste enhed i samfundet. Familien måtte derfor beskyttes af lovgivning. Da dansk lovgivning efter reformationen i stor udstrækning byggede på Gammel Testamente blev sex uden for ægteskab reguleret med strenge straffe, der først sent blev ophævet.

29.02.2016 | Samfund, Nina Javette Koefoed

Reformationen og social kontrol: Kirkebøger, skudsmålsbøger og overvågning

Livet i landsbyer har altid været præget af social kontrol. Da præsterne med reformationen blev gjort til kongelige embedsmænd skiftede den lokale overvågning karakter. Både kirkebøger og skudsmålsbøger spillede en rolle i udøvelsen af datidens sociale kontrol.

15.02.2016 | Familie, Reformationen i DK, Nina Javette Koefoed

Reformationen og nye regler for indgåelse af ægteskab

Med reformationen ændrede opfattelsen af ægteskabet sig grundlæggende. Ægteskabet gik fra at være et sakramente til at være en verdslig institution. Selve opfattelsen af hvordan et gyldigt ægteskab skulle etableres ændrede sig også. Kirkens og offentlighedens tilstedeværelse i selve ritualet fik nye synlige udtryk.

Med henvisning til sin alderdom og sit lange liv som selvforsørgende i Århus, søger Hans Jensen i 1880 om hjælp fra ”det ærede udvalg for fattigvæsnet” (foto: Nina Koefoed)

18.01.2016 | Fattighjælp og velfærd, Nina Javette Koefoed

Fattighjælp – fra kristen pligt til verdslig social opgave

Med reformationen overgår ansvaret for fattighjælpen fra kirken til staten eller bystyret. Fattighjælpens udformning blev dels bestemt af det lutherske menneskesyn, dels af samtidens syn på, hvad der var ret og rimeligt. Tiggeri bliver forbudt og fattighjælp bliver en lokal forpligtigelse, men fattige mister efterhånden også retten til ejendom og…

Med reformationen overtog staten ansvaret for de fattige, og tiggeri blev forbudt ved lov i 1708. (Illustrationen er et prospekt over Hobro fra Pontoppidans Atlas, 1763, brugt med tilladelse fra Den digitale byport).

11.01.2016 | Fattighjælp og velfærd, Nina Javette Koefoed

Den værdigt trængende var lokal og uarbejdsdygtig

Reformationen gav staten ansvaret for de fattige. Alle værdigt trængende skulle hjælpes lokalt. Det var dog ikke altid lige let at bestemme hvem, der var værdigt trængende, eller hvor den fattige egentligt hørte hjemme.

16.11.2015 | Fattighjælp og velfærd, Nina Javette Koefoed

Almisse, arbejde og fattigdom

Reformationen havde store konsekvenser for synet på almisser, fattigdom og arbejde, og det fik også betydning for, hvordan man organiserede fattighjælpen.

I hånden på både far og mor spillede riset en central rolle i børneopdragelsen (Illustration fra Wikimedia Commons).

02.08.2015 | Familie, Katekismer, Nina Javette Koefoed

”Den man elsker, tugter man”? Reformation og børneopdragelse

Forældrene måtte og burde revse deres børn, men ikke med våben og ikke så de tog skade.

11.05.2015 | Familie, Katekismer, Nina Javette Koefoed

Var der følelser i reformationen?

Gennem "Hustavlen" formidlede Luther, hvordan enhver skulle varetage sit liv og embede på den sande kristne måde - det gjaldt også følelserne.

Titelblad fra dansk oversættelse af Luthers lille Katekismus.

27.04.2015 | Katekismer, Nina Javette Koefoed

En lille bog med stor betydning – Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus blev trykt i utallige oplag og var materialiseringen af de Guds ord, som det enkelte menneske som minimum skulle være i stand til selv tilegne sig. I bogen fandt man også "Hustavlen," der angav hvilke pligter medlemmer af samfundets tre stænder havde over for hinanden.

Viser resultater 11 til 20 ud af 20

Forrige 1 2