Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sasja Emilie Mathiasen Stopa

Og der blev lys (foto: Colourbox.com).

25.12.2017 | Luthers teologi, Sasja Emilie Mathiasen Stopa

Og der blev lys – om julelys i Luthers teologi

Julen handler om lysets kamp med mørket. I dag udkæmpes den med kalenderlys og selvlysende rensdyr. Engang blev den udkæmpet med fødselsveer og inkarnation.

Den frihedshungrende Nora i Henrik Ibsens Et Dukkehjem opført på Det Kgl. Teater 1879-80

17.04.2017 | Luthers teologi, Sasja Emilie Mathiasen Stopa

Hvornår er mennesket frit? Om frihed som selvbestemmelse eller selvforglemmelse hos Luther

Luthers forståelse af frihed understreger menneskets selvforglemmelse og står dermed i modsætning til nutidens opfattelse af frihed som selvbestemmelse. Samtidig beror det moderne frihedsbegreb dog på Luthers frisættelse af individet i forhold til menneskelige autoriteter.

I modsætning til de senmiddelalderlige fyrster skal Trump som demokratisk valgt præsident regere på baggrund af et folkeligt mandat. Set i lyset af Luthers forståelse af fyrsten som Guds stedfortræder synes netop det amerikanske præsidentembede dog stadig nært knyttet til forestillingen om guddommelig sanktionering (Foto: Michael Vadon, Wikimedia Commons).

23.01.2017 | Samfund, Protestantisme, Long read, Sasja Emilie Mathiasen Stopa

Om Trump og den lutherske lydighedspligt

Hvor går grænsen for statens magt i forhold til individet? Og hvor langt strækker pligten til at adlyde den øverste leder i et samfund sig?

28.03.2016 | Politik, Samfund, Fattighjælp og velfærd, Sasja Emilie Mathiasen Stopa

Om tillid til Gud og til velfærdsstaten

I Danmark har vi mere tillid til hinanden og til staten, end man har i andre lande, og det skaber grobund for et velfungerende samfund. Måske findes en del af årsagen i Martin Luthers understregning af den absolutte tillid til Gud.

14.12.2015 | Luthers teologi, Sasja Emilie Mathiasen Stopa

Om retfærdige julegaver og gratis gaver hos Luther

I et luthersk perspektiv er der stor forskel på den retfærdige udveksling af julegaver anno 2016 og Guds gave til mennesket, der overbyder enhver udvekslingslogik. Alligevel ser selv gaven fra Gud hos Luther ud til at fordre en passende modgave.

Er mennesket en ø?

04.10.2015 | Luthers teologi, Sasja Emilie Mathiasen Stopa

Intet menneske er en ø – om Martin Luthers forståelse af mennesket

Både sociologi og luthersk teologi hævder, at mennesket er et relationelt væsen, der bliver til i forhold til andre. Men hvilken relation er den grundlæggende for mennesket?

Forhenværende statsminister Helle Thorning Schmidt (Foto: Torben Ulrich Bøjstrup / COLOURBOX).

05.07.2015 | Lutherdom i dag, Samfund, Politik, Sasja Emilie Mathiasen Stopa

Om statsministre og kærlighed

For både Luther og Helle Thorning-Schmidt er kærlighed et udtryk for en bestemt form for forpligtende relation.