Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Politik

10.04.2019 | Luthers teologi, Politik, Konfessionskultur, Religiøs praksis

Teologi og kultur

E-bogen "Reformationen i Danmark: Teologi og kultur" handler om de teologiske spørgsmål, der satte den lutherske reformation i gang, og om de svar, som først og fremmest Martin Luther gav, der fik betydning for kultur og samfund.

22.11.2017 | Politik, Lutherdom i dag, Bo Kristian Holm

Præstevalg i 1523 og Kommunalvalg i 2017

I går var der kommunalvalg i Danmark. Det er udtryk for et stærkt lokalt demokrati. Reformationen var ingen demokratisk bevægelse. Alligevel er der nogle interessante sammenhænge.

Udsnit af altertavle fra kirke i Helsingør. Motivet forstiller Christian II og hans hustru Elisabeth i bøn, og blev formentlig givet i bryllupsgave til parret af en eller flere medlemmer af den habsburgske slægt (Foto: Wikimedia Commons).

31.05.2016 | Politik, Reformationen i DK, Christina Lysbjerg Mogensen

Politik eller tro? Christian II og de mange konverteringer

Christian II blev afsat som konge i 1523, da adelen og bisperne opsagde deres troskabsed til ham. Derefter rejste han ud af landet, mod de nordtyske byer, i håbet om at kunne vende tilbage til riget og genvinde tronen. Hans tid i landflygtighed kom til at handle meget om politiske alliancer, men næsten ligeså meget om tro.

John Witte Jr. er professor i jura og leder af Center for the Study of Law and Religion på Emory University i Atlanta, USA, og internationalt anerkendt som verdens førende ekspert i reformationens indflydelse på retshistorien.

29.03.2016 | Politik, Samfund, Long read, John Witte Jr.

Fra evangelium til lov. Den lutherske reformation og dens indflydelse på retshistorien

Longread af John Witte Jr.: Den juridiske arv fra Luther er dobbelt. På den ene side blev kimen til frihed, lighed og broderskab lagt, mens reformatorerne på den anden side var aggressive allierede i statens undertrykkelse og overgreb.

28.03.2016 | Politik, Samfund, Fattighjælp og velfærd, Sasja Emilie Mathiasen Stopa

Om tillid til Gud og til velfærdsstaten

I Danmark har vi mere tillid til hinanden og til staten, end man har i andre lande, og det skaber grobund for et velfungerende samfund. Måske findes en del af årsagen i Martin Luthers understregning af den absolutte tillid til Gud.

En kvinde piskes ved kag’en (Radering af Daniel Chodowiecki).

08.03.2016 | Politik, Samfund, Familie, Nina Javette Koefoed

”Du må ikke bedrive hor” – om brud på det 6. bud og regulering af sex uden for ægteskab

Med reformationen blev familien den vigtigste enhed i samfundet. Familien måtte derfor beskyttes af lovgivning. Da dansk lovgivning efter reformationen i stor udstrækning byggede på Gammel Testamente blev sex uden for ægteskab reguleret med strenge straffe, der først sent blev ophævet.

Kristus med nadverelementerne, malet i 16. århundrede af Juan de Juanes. På reformationstiden var spørgsmålet om nadverens betydning ikke blot teologisk, men også sikkerhedspolitisk: Det fik den danske teolog Niels Hemmingsen tydeligt at føle (Foto: Wikimedia Commons).

26.10.2015 | Politik, Reformationen i DK, Mattias Skat Sommer

Suspenderingen af Hemmingsen: Religion og politik i 1500-tallet

Niels Hemmingsen var sin tids mest berømte teolog i Danmark. Alligevel endte han med at blive suspenderet.

Luther rykker ind på den aktuelle politiske scene i Tyskland (Copyright Deutscher Bundestag / Marc-Steffen Unger).

19.10.2015 | Politik, Samfund, Lutherdom i dag, Kinga Zeller

Luther, Merkel og flygtningekrisen

Midt i flygtningekrisen citerede Angela Merkel Luthers afslutningsreplik fra rigsdagen i Worms. Hvorfor dukkede Luther pludselig op i en helt anden sammenhæng?

Christian II tog magten over den synlige kirke men også ansvaret for den usynlige (Foto: Wikimedia Commons).

28.09.2015 | Politik, Christina Lysbjerg Mogensen

Med magt følger ansvar

Hvis man betragter det religiøse samfund, er det en fordel både at se på den kirkelige institution og på den kristne tro. Den synlige og den usynlige kirke. Denne skelnen er værdifuld i arbejdet med reformationsperioden.

Martin Luthers "Om verdslig øvrighed." På dansk ved Svend Andersen. Find link til e-bog i bunden af artiklen.

06.09.2015 | Luthers teologi, Politik, Samfund, Svend Andersen

De to regimenter – en adskillelse af kristendom og politik?

Luther skelner mellem det åndelige og det verdslige regimente i skriftet "Om verdslig øvrighed" fra 1523. Men adskiller Luther derved også kristendom og politik?

Viser resultater 1 til 10 ud af 12

1 2 Næste