Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Familie

Graviditet er det synlige bevis på en seksuel handling. For en ugift kvinde var det i 1700-tallets Danmark bevis på både en religiøs synd og en kriminel handling. Med udgangspunkt i det sjette bud ”du må ikke bedrive hor” blev ugifte kvinders (og mænds) seksuelle forhold gjort strafbare i 1617. Straffen blev delvist ophævet i 1812, men først med den nye straffelov i 1866 forsvandt straffen for ugifte kvinders seksuelle forhold helt (Ill. by Petteri Sulonen from Helsinki, Finland - Flickr, CC).

08.08.2016 | Familie, Køn, Pernille Holm

”Letfærdige kvindfolk” – om barnemord og fødsel i dølgsmål

Reformationen fik ikke alene betydning for den måde, man organiserede og tænkte teologi og kirke. De lutherske tanker om eksempelvis ægteskab og husstand fik også betydning for, hvordan man fx regulerede seksualitet og forplantning, og hvordan man straffede dem, der ikke levede op til idealerne, heriblandt de ugifte mødre, man mistænkte for…

En kvinde piskes ved kag’en (Radering af Daniel Chodowiecki).

08.03.2016 | Politik, Samfund, Familie, Nina Javette Koefoed

”Du må ikke bedrive hor” – om brud på det 6. bud og regulering af sex uden for ægteskab

Med reformationen blev familien den vigtigste enhed i samfundet. Familien måtte derfor beskyttes af lovgivning. Da dansk lovgivning efter reformationen i stor udstrækning byggede på Gammel Testamente blev sex uden for ægteskab reguleret med strenge straffe, der først sent blev ophævet.

15.02.2016 | Familie, Reformationen i DK, Nina Javette Koefoed

Reformationen og nye regler for indgåelse af ægteskab

Med reformationen ændrede opfattelsen af ægteskabet sig grundlæggende. Ægteskabet gik fra at være et sakramente til at være en verdslig institution. Selve opfattelsen af hvordan et gyldigt ægteskab skulle etableres ændrede sig også. Kirkens og offentlighedens tilstedeværelse i selve ritualet fik nye synlige udtryk.

Forsiden af udstillingskataloget fra den tyske udstilling om det evangeliske præstehjem.

24.11.2015 | Familie, Bodil Lodberg

Præstefamilierne som idealfamilier

Hvad har Tysklands forbundspræsident Joachim Gauck, Angela Merkel og RAF-terroristen Gudrun Ensslin til fælles? Svaret er at de alle tre er præstebørn - men i eksemplet ligger også at de er gået forskellige livsveje - en blev selv præst, en fysiker og tysk kansler, en blev revolutionær aktivist.

I hånden på både far og mor spillede riset en central rolle i børneopdragelsen (Illustration fra Wikimedia Commons).

02.08.2015 | Familie, Katekismer, Nina Javette Koefoed

”Den man elsker, tugter man”? Reformation og børneopdragelse

Forældrene måtte og burde revse deres børn, men ikke med våben og ikke så de tog skade.

11.05.2015 | Familie, Katekismer, Nina Javette Koefoed

Var der følelser i reformationen?

Gennem "Hustavlen" formidlede Luther, hvordan enhver skulle varetage sit liv og embede på den sande kristne måde - det gjaldt også følelserne.

Viser resultater 11 til 16 ud af 16

Forrige 1 2