Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Katekismer

10.04.2019 | Samfund, Familie, Katekismer, Religiøs praksis, Reformationen i DK

At skabe et luthersk samfund - betydningen af Luthers Lille Katekismus og De Ti Bud i Danmark efter reformationen

I denne film fortæller Nina Javette Koefoed, ph.d. og lektor i historie ved Aarhus Universitet, om Martin Luthers (1483-1546) Lille Katekismus, der blev udgivet første gang i 1529 og oversat til dansk i 1532.

10.04.2019 | Konfessionskultur, Samfund, Fattighjælp og velfærd, Familie, Katekismer, Reformationen i DK

Reformationen i Danmark: Lovgivning og samfundsudvikling

E-bogen "Reformationen i Danmark: Lovgivning og samfundsudvikling" handler om reformationens indførelse i Danmark og de spor, reformationens centrale teologiske budskaber kom til at trække i samfundsudviklingen.

Christian IV’s forordning fra 1621 tillod at fattige børn kunne bære et tiggertegn, så de kunne skaffe sig mad (Billede Colorbox).

11.09.2017 | Samfund, Familie, Katekismer, Anette Ekstrøm Larner

Tvangsfjernelser som fortolkning af Luthers Katekismus

I starten af 1600tallet blev forældrene lovmæssigt forpligtede til at sende deres børn i skole og ud at arbejde. Hvis forældrene eller barnets værger ikke kunne det, skulle myndighederne gribe ind, og i nogle tilfælde overtage forældremyndigheden. Barnets myndige værger havde ifølge Luthers Store katekismus pligt til at opdrage børnene i den rette…

Johannes Calvin (1509-1564), schweizisk reformator.

31.07.2017 | Familie, Katekismer, Nina Javette Koefoed

Du skal ære din far og din mor – ansvar og pligt i det fjerde bud

Det fjerde bud, ”Du skal ære din far og din mor, at det kan gå dig vel, og du må leve længe på jorden”, er helt centralt for Luthers forståelse af den sociale orden i det jordiske liv. Hvor central Luthers tolkning af det fjerde bud er for hans sociallære, bliver først rigtigt tydeligt gennem en sammenligning med hvordan Calvin, den samtidige…

27.03.2017 | Konfessionskultur, Familie, Katekismer, Køn, Nina Javette Koefoed

Patriarkat – et spørgsmål om oversættelse?

Hvorvidt Luther styrkede patriarkatet eller gennem moderskabets og husarbejdets status højnede kvindernes status er et tilbagevendende spørgsmål. Hustavlen, der som et supplement til den lille katekismus, forklarede de forpligtelser husholdets medlemmer havde over for hinanden, bliver bl.a. brugt som argument for mandens autoritet over hustru og…

Forud for udgivelsen af sin katekismusforklaring i 1791 havde biskop Balle i den årlige indberetning til Danske Kancelli bl.a. beklaget sig over at der blev lagt for lidt vægt på at skolebørnene, og især pigerne, lærte at skrive og regne, selvom Balle mente det var nyttige kundskaber for den opvoksende generation. Modtagelsen af hans katekismusforklaring viste stor uenighed om hvad der var nyttig viden for børnene.

07.11.2016 | Katekismer, Lutherdom i dag, Nina Javette Koefoed

Hellas Katekismus

Folkekirkens konfirmandcenter har udgivet en katekismus skrevet af Helle Joof. Det har resulteret i en hel del kritik og debat. Men hvad er det egentlig for en tradition vi diskuterer? Heller ikke tidligere har det været uproblematisk at udlægge troen i katekismusform.

11.08.2015 | Luthers teologi, Katekismer, Bo Kristian Holm

Luthers ændring af de ti bud

Hos Luther forsvinder et af de ti bud. Med den vægt som Luther lægger på Bibelen, kan det synes mærkeligt, at han tager sig den frihed at ændre på en så central bibelsk tekst.

I hånden på både far og mor spillede riset en central rolle i børneopdragelsen (Illustration fra Wikimedia Commons).

02.08.2015 | Familie, Katekismer, Nina Javette Koefoed

”Den man elsker, tugter man”? Reformation og børneopdragelse

Forældrene måtte og burde revse deres børn, men ikke med våben og ikke så de tog skade.

11.05.2015 | Familie, Katekismer, Nina Javette Koefoed

Var der følelser i reformationen?

Gennem "Hustavlen" formidlede Luther, hvordan enhver skulle varetage sit liv og embede på den sande kristne måde - det gjaldt også følelserne.

Titelblad fra dansk oversættelse af Luthers lille Katekismus.

27.04.2015 | Katekismer, Nina Javette Koefoed

En lille bog med stor betydning – Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus blev trykt i utallige oplag og var materialiseringen af de Guds ord, som det enkelte menneske som minimum skulle være i stand til selv tilegne sig. I bogen fandt man også "Hustavlen," der angav hvilke pligter medlemmer af samfundets tre stænder havde over for hinanden.