Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Erindringskultur

Antikatolsk fyrværkeri ved Christian IV’s dåb i 1577. Rudolf von Deventer 1585 (copyright: Det Kongelige Bibliotek).

31.12.2017 | Erindringskultur, Jubilæum, Kasper Lynge Tipsmark

Da Paven blev futtet af!

Fyrværkeri og antikatolsk propaganda ved festlige lejligheder. I disse dage glæder store og små drengerøve sig til at skyde det nye år ind med krudt og kugler. Også Danmarkshistoriens nok største drengerøv, Christian IV, og hans fader, Frederik II, var dedikerede tilhængere af pragtfyrværkeri ved festlige lejligheder - særligt hvis det kunne…

Hemmingsens mindesten ved præstegården i Errindlev. Inskriptionen lyder: “TEOLOGEN DR. NIELS HEMMINGSEN F.c. 1513 HER PAA EGNEN SØN AF ALMUESFOLK D. 1600 I ROSKILDE ÆRET I EUROPA SOM DANMARKS ALMINDELIGE LÆRER LOLL. F. HISTOR. SAMF.” (Foto: Sydlollands Lokalhistoriske Arkiv).

06.12.2017 | Erindringskultur, Mattias Skat Sommer

Bondens reformation – konstruktionen af et erindringssted

Kilderne er ikke enige om, hvor på Lolland den danske teolog Niels Hemmingsen er født. Ikke desto mindre opstod der omkring 1930 en stor interesse for gennem et mindesmærke at fiksere erindringen om Hemmingsen, der blev fremhævet som øens store bondesøn.

Foran rådhuset i Wittenberg har EKD, den protestantiske kirke i Tyskland, opstillet en blankpudset globus. Mariekirken, rådhuset og pladsen spejler sig i den, og spejlingen afhænger af betragterens synsvinkel. På samme måde bliver protestantismen reflekteret forskelligt, alt efter hvor man befinder sig i verden (Foto: Mattias Skat Sommer).

09.10.2017 | Jubilæum, Erindringskultur, Mattias Skat Sommer

Den mangetydige reformation

Studerende og lærere fra teologi i Aarhus har rejst rundt i Tyskland og besøgt de store særudstillinger om reformationen. Udstillingerne viser, hvor mange sider reformationen og dens virkninger har.

Forsiden på Social-Demokraten, Søndag den 11. november 1883. Under overskriften “En Jubilæumsbuket, plukket i Luthers egen Have” vil avisens skribent give sit bidrag til fejringerne af Luthers 400 års fødselsdag. Han er ikke positivt stemt: "Vi vil tilmed give vor Skærv til Festen ved at stille saavel Festens Genstand som Arrangørerne i den rette Belysning, idet vi i den historiske Sandheds Interesse grundig vil paavise Luthers Uvederheftighed af hans egne Skrifter. Derved bliver Alle efter vor Mening bedst i Stand til at bedømme ham og hans hykleriske Tilbedere efter Fortjeneste” (Kilde: Mediastream).

21.08.2017 | Erindringskultur, Fattighjælp og velfærd, Mattias Skat Sommer

1883: Luther og Socialdemokratiet – en strid om reformatorens minde

Man hører ofte, at der er en forbindelse mellem lutherdom og den socialdemokratiske velfærdsstat. Påstanden er dog historisk set ikke uden problemer.

Lutheregen i Grossschönau i Oberlausitz.

17.07.2017 | Erindringskultur, Carsten Bach-Nielsen

For et træ er der håb” - om Luthertræer og andre levende minder

Lutherdommen har efterhånden fået mange mindesmærker. Nogle af dem er levende. Som Lutheregen i Wittenberg.

Allerede Luthers samtidige skabte deres eget billede af reformatoren. Her gør et populært flyveskrift fra tiden omkring rigsdagen i Worms ham til en Kristuslignende figur, der som et offerlam lider stumt, men dog resolut ser sin skæbne i øjnene. (Foto: Titelbladet til <i>Passion D. Martins Luthers/ oder seyn lydung durch Marcellum beschriben</i>, Strasbourg 1521. Creative Commons Licence, Bayerische Staatsbibliothek).

03.07.2017 | Erindringskultur, Mattias Skat Sommer

I vort billede, efter vores lighed – Lutherbilledernes fare

Hvad er reformationen, og hvad betyder den for os? Det har mennesker spurgt om gennem nu snart 500 år. Billederne af Luther veksler med tidens behov. Det fremgår tydeligt, hvis man undersøger de populære fremstillinger af Luther.

Luthers Katekismus-glas

15.05.2017 | Erindringskultur, Nina Javette Koefoed

Luthers Katekismus-glas og gensyn med en blå hund

Et af de vigtigste midler til udbredelsen af den rette evangeliske tro, var børnelærdom og katekismus. Man skulle kunne sin katekismus. Udenad. Men Luther havde tilsyneladende også mere underholdende måder at teste sine elevers katekismus-kundskaber på – eller det mente hans modstandere i hvert fald.

Skuespilleren Bjarne Henriksen som Luther (Foto / Montgomery. Grafisk bearbejdning / OddFischlein).

08.05.2017 | Erindringskultur, Marie Vejrup

Luther i kød og blod

Levendegørelse er en stærk tendens i dette års markering af reformationsjubilæet. Publikum skal helt tæt på personen. Man skal kunne mærke dramaet. Er Luther ramt af X-faktor-kulturen?

Howard Pyles illustration fra 1903 udgaven af The Story of King Arthur and His Knights  (Wikipedia commons).

01.05.2017 | Erindringskultur, Eva Krause Jørgensen

Kong Arthur og bonden Dennis – om Monty Python og historieskrivning

Det er let at bruge faste skemaer, når vi læser og skriver reformationshistorie. Men selvom faste skemaer kan virke pædagogiske og fremmende for forståelsen, så rummer de en fare for at forsimple eller endda fejlfortolke historien. En underholdende illustration af sådanne utilsigtede konsekvenser kan findes hos ingen ringere end Monty Python.

Med melodier fra Luther-salmer skabte den danske salmeduo et stærkt klangrum for den nyfortolkede nadver (Foto: Montgomery. Klik for stort billede).

08.03.2017 | Erindringskultur, Jubilæum, Kirstine Helboe Johansen

Befri gudstjenesten

Kan en teatergudstjeneste lægge sig i forlængelse af Luther? To forskere fra Praktisk Teologi vurderer Svalegangens bud på en befrielse af gudstjenesten.

Viser resultater 1 til 10 ud af 15

1 2 Næste