Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Luthers teologi

04.01.2016 | Luthers teologi, Bo Kristian Holm

Luther, Nytår og det salige bytte

Tidligere fejrede man ikke nytår 8 dage efter jul, men i stedet Jesu navnedag. I den liturgi (gudstjenesteordning), som i den romerske liturgi hørte til denne dag og som Luther kendte fra klostret optræder der et begreb, som får stor betydning i Luthers teologi.

14.12.2015 | Luthers teologi, Sasja Emilie Mathiasen Stopa

Om retfærdige julegaver og gratis gaver hos Luther

I et luthersk perspektiv er der stor forskel på den retfærdige udveksling af julegaver anno 2016 og Guds gave til mennesket, der overbyder enhver udvekslingslogik. Alligevel ser selv gaven fra Gud hos Luther ud til at fordre en passende modgave.

Borgen Wartburg der Luthers gemmested efter han blev dømt fredløs (Foto: Colorbox).
Luthers kammer på Wartburg, hvor han begyndte at skrive tyske prædikener. Billedet er en digitaliseing af et postkort fra mellem 1890 and 1900 (Foto: Library of Congress, Prints & Photographs Division, Photochrom Collection).

07.12.2015 | Luthers teologi, Luthers samtid, Bo Kristian Holm

Jul på borgen

Efter rigsdagen i Worms i 1521, hvor Luther blev dømt fredløs, sidder han i al hemmelighed gemt væk på borgen Wartburg. Her begynder han at skrive tyske prædikener. Og han begynder med juleprædikenerne. Det er blandt andet med til at gøre julen til den vigtigste højtid.

30.11.2015 | Luthers teologi, Else Marie Wiberg Pedersen

Mennesket skabt i djævelens billede? Lidt om Luthers antropologi

Luther fremhæver, at alle mennesker er syndige og derfor kan Luthers syn på mennesket se temmelig pessimistisk ud – som om mennesket var skabt i Djævelens billede. Men læser man efter hos Luther, finder man imidlertid et mere nuanceret menneskesyn.

Er mennesket en ø?

04.10.2015 | Luthers teologi, Sasja Emilie Mathiasen Stopa

Intet menneske er en ø – om Martin Luthers forståelse af mennesket

Både sociologi og luthersk teologi hævder, at mennesket er et relationelt væsen, der bliver til i forhold til andre. Men hvilken relation er den grundlæggende for mennesket?

”Om Jøderne og deres løgne” fra 1543 er et af Luthers sene og kontroversielle skrifter.

21.09.2015 | Luthers teologi, Luthers samtid, Kinga Zeller

Reformationens bagside: Luther og jøderne.

Man kommer ikke uden om, at Luther har leveret religiøse argumenter for jødehad. Derfor er det nødvendigt at forsøge at forstå Luthers udsagn om religiøse minoriteter og forholde dem til den historiske kontekst.

Martin Luthers "Om verdslig øvrighed." På dansk ved Svend Andersen. Find link til e-bog i bunden af artiklen.

06.09.2015 | Luthers teologi, Politik, Samfund, Svend Andersen

De to regimenter – en adskillelse af kristendom og politik?

Luther skelner mellem det åndelige og det verdslige regimente i skriftet "Om verdslig øvrighed" fra 1523. Men adskiller Luther derved også kristendom og politik?

Den, der bagtaler andre, er sig ingen synd bevidst, og er dermed fordømt ifølge Luther (Foto: Colorbox).

31.08.2015 | Luthers teologi, Bo Kristian Holm

Var reformationen allerede begyndt for 500 år siden?

Luthers få skrifter fra 1515 viser, hvor svært det er at afgøre, hvornår Luther selv blev reformatorisk.

19.08.2015 | Luthers samtid, Luthers teologi, Bo Kristian Holm

Reformation og videnskab

Forholdet mellem religion og videnskab debatteres tit. Meningsudvekslingerne er ofte skarpe. Sandheden er dog, at det historiske forhold mellem religion og videnskab er fyldt med nuancer. Reformationen er et godt eksempel på dette.

11.08.2015 | Luthers teologi, Katekismer, Bo Kristian Holm

Luthers ændring af de ti bud

Hos Luther forsvinder et af de ti bud. Med den vægt som Luther lægger på Bibelen, kan det synes mærkeligt, at han tager sig den frihed at ændre på en så central bibelsk tekst.

Viser resultater 21 til 30 ud af 36

Forrige 1 2 3 4 Næste