Aarhus Universitets segl

NOS-HS workshop series: Nordic Variations of Protestant Governance

Nina Koefoed fra LUMEN har sammen med professor Jørn Ø. Sunde fra Jura på Oslo Universitet, og Urban Claesson fra Kirkehistorie på Uppsala Universitet modtaget midler til en række NOS-HS (Joint Committee for Nordic research councils in the Humanities and social Sciences) workshops under titlen: Nordic Variations of Protestant Governance. Gennem tre workshops med fokus på Kirke, hushold og stat undersøger netværket hvilken forskel konfession gjorde i den tidlig moderne europæiske stats-bygning, hvordan konfession påvirkede udviklingen frem mod de moderne stater og ikke mindst hvordan vi kan undersøge det.

Workshops

Workshop 1 (Uppsala): Fokus på sognet som en lokal enhed for religiøse og sociale interaktioner. Liturgi, anvisninger til præster og kirkegængere, katekismer, prædikensamlinger og andagtslitteratur samt korrespondancer mellem nøglefigurer kan vise, hvordan sognet både var et sted for levet religion og for integrationen af kirke og stat.

Workshop 2 (Aarhus): Fokus på husholdningen som grundmodel for alle sociale relationer og interaktioner i Luthers sociallære. Lovgivning, retssager, anmodninger til kongen og andagtslitteratur kan tegne et billede af husholdningen som et sted for hverdagspraksis og for transformering af religiøse normer til samfundsnormer. 

Workshop 3 (Oslo): Fokus på riget og det politiske rum, der efterlades åbent for ny lovgivning af den ”fraværende” kirke (på grund af sammensmeltningen med staten) og statens religiøse ansvar efter Reformationen. Dette omfatter undersøgelser af lovgivning og politiske diskussioner samt analyser af, hvordan regering, politisk autoritet, organisation og legitimation kunne være blevet påvirket af en luthersk arv.