Aarhus Universitets segl

Epcot

EPCOT-netværket

(Eucharistic, Political and Cultural Organizational Transformation before, under and after the Reformation) var et interdisciplinært netværk placeret i LUMEN-centeret med deltagelse af forskere fra BSS, teologi, historie, kunsthistorie, jura, idehistorie og filosofi. Formålet med netværket var at undersøge, hvordan nadveren kan forstås som en model for hvordan fx samfund kan organiseres centralt eller decentralt. Det var et transkonfessionelt studie, hvor også andre konfessionskulturer end den lutherske blev undersøgt. Ambitionen var at bidrage til en ny forståelse af samarbejdsetik, dyder, politiske og kulturelle organiseringer. Bevillingen gav mulighed for at invitere førende internationale forskere på feltet til landet og på den måde bidrage til nye perspektiver og teorier internationalt. Netværket blev ledet af postdoc Jette Bendixen Rønkilde.

Projektet er afsluttet, men der kan stadig komme publikationer fra projektet. 

Medlemmer af EPCOT-netværket

Charlotte Appel , Lektor , Institut for Kultur og Samfund - Historie, fag
Agnes Arnorsdottir , Lektor , Institut for Kultur og Samfund - Historie, fag
Gorm Harste , Lektor emeritus , Institut for Statskundskab
Bo Kristian Holm , Professor MSO , Institut for Kultur og Samfund - Systematisk Teologi, fag
Per Ingesman , Professor emeritus , Institut for Kultur og Samfund - Kirkehistorie og Praktisk Teologi, fag
Eva Krause Jørgensen , Informationsspecialist , AU Library, Herning
Nina Javette Koefoed , Professor , Institut for Kultur og Samfund - Historie, fag
Bettina Lemann Kristiansen , Professor , Juridisk Institut
Nikolaj Kure , Ekstern lektor , Psykologisk Institut
Sasja Emilie Mathiasen Stopa , Post doc. , Institut for Kultur og Samfund - Systematisk Teologi, fag
Ulrik Nissen , Lektor , Institut for Kultur og Samfund - Systematisk Teologi, fag
Else Marie Wiberg Pedersen , Lektor emerita , Institut for Kultur og Samfund - Systematisk Teologi, fag
Anders Moe Rasmussen , Lektor , Institut for Kultur og Samfund - Filosofi, fag
Jette Bendixen Rønkilde , Adjungeret lektor , Institut for Kultur og Samfund - Kirkehistorie og Praktisk Teologi, fag
Ulla Schmidt , Lektor , Institut for Kultur og Samfund - Kirkehistorie og Praktisk Teologi, fag
Laura Katrine Skinnebach , Lektor , Institut for Kommunikation og Kultur - Kunsthistorie
Mikkel Thorup , Professor , Institut for Kultur og Samfund - Idéhistorie, fag