Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Jubilæum

Jubilæumsudgaven af Luthers bibeloversættelse (Foto: Deutsche Bibel Gesellschaft).

05.12.2016 | Jubilæum, Kinga Zeller

Ny udgave af Lutherbibelen udsolgt

Ét af de mange projekter, der forgår i anledning af det kommende Reformationsjubilæum, er udgivelsen af en ny version af Lutherbiblen i Tyskland. Den udkom i oktober – og med uventet succes.

Det er kirkehistorie, når pave Frans i dag mødes med præsidenten for Det lutherske Verdensforbund. Men vejen til fuldstændig gensidig anerkendelse af besværlig (Foto: Casa Rosada, Wikipedia).

31.10.2016 | Jubilæum, Lutherdom i dag, Bo Kristian Holm

Paven, Luther og den vanskelige anerkendelse

Luther kaldte paven et æsel og Antikrist. Paven smed Luther ud af kirken, og var medvirkende til, at kejseren erklærede ham fredløs. I dag, 31. oktober, 499 år efter reformationen gæster Pave Frans det lutherske Skandinavien ved en gudstjeneste i Lunds domkirke. Meget har ændret sig, men den fulde gensidige anerkendelse er svær.

Til kirkefesten lod man trykke en pjece, der bl.a. omhandlede reformationens fortsatte aktualitet og betydning for det danske folk.

29.08.2016 | Jubilæum, Astrid Ølgaard Christensen

Reformationsjubilæet 1936: National samling og eksklusion

I januar 1936 nedsatte Københavns borgmester E. Kaper en komité, der skulle forberede fejringen af 400års jubilæet for den danske reformation. Komitéen ønskede i lyset af den tyske nazisme at samle hele befolkningen i en bevæget tid; reelt ekskluderede man dog landets tysktalende mindretal. Jubilæet blev afholdt dels i Rigsdagens, dels i komitéens…

Valdemar Ammundsens Lutherbog fra 1917. Trykt i  begrænset oplag pga. papirmangel.

25.07.2016 | Jubilæum, Carsten Bach-Nielsen

1917. Fest i en verden af vold

I Danmark var man tilbageholdende med at fejre reformationen midt i krigen. Ville en for stor fejring af det lutherske virke provokerende på England og Frankrig? Ville en for beskeden fest for Luther og reformationen virke udfordrende på Tyskland?

Frederik I og Anna af Brandenburgs gravmonument i Bordesholm Kirke.

18.07.2016 | Jubilæum, Carsten Bach-Nielsen

1817. Reformation, fædreland og fromme følelser

I 1817 fik den ikke for lidt. Danmark havde lidt mere end ét nederlag og skulle nu genrejses. Fædreland og reformation smeltede sammen. Der blev ikke sparet på det sentimentale.

Kopi af anvisningen for den kongeligt anordnede Jubelfest i anledningen af reformationsjubilæet i 1717 i fyrstedømmerne For-Pommern og Rygen.

11.07.2016 | Jubilæum, Carsten Bach-Nielsen

Reformationsfejringen 1717. Fest under våben.

I 1717 blev reformationsfejringen brugt politisk. Fejringen skulle styrke kongens postion som regent i den fornemste lutherske stat. Fejringen blev overvåget, ikke mindst i de nyerobrede tyske besiddelser.

Ole Worms’ udkast til antikatolske jubilæumsmønter, 1617

30.06.2016 | Jubilæum, Carsten Bach-Nielsen

1617. Reformationsjubilæum uden mønter

Det første reformationsjubilæum i 1617 går ikke stille af. De lutherske har behov for at manifestere sig. Den katolske modpart tager til genmæle. Propagandakrigen bølger frem og tilbage. Mønter kom til at spille en vigtig rolle.

Den uopfyldte spådom i katekismen fik jesuitten Ring til at fremstille Luther som løgneprofet.

18.05.2015 | Jubilæum, Erindringskultur, Carsten Bach-Nielsen

Papister, parykker og pietister - Reformationsfest i København

Erik Pontoppidan var historiker, antikvar, topograf og meget mere. I sine erindringer fortæller han, at reformationsjubilæet i 1736 var ”aldeles foragteligt i de københavnske papisters øjne.”

Luther som Plymobil-figur er udviklet i samarbejde mellem Playmobil og turistbureauet i Nürnberg. © Playmobil

05.05.2015 | Erindringskultur, Jubilæum, Lutherdom i dag, Marie Vejrup

Luther lever – på Facebook, Twitter og i legetøjsskuffen

Luther er dukket op som motiv på alt fra krus og sokker til madkasser og t-shirts - og nu også som Playmobil-figur. Det kan ses som udtryk for en identifikation med Luther, som det stærkeste symbol på en luthersk identitet.

Viser resultater 11 til 19 ud af 19

Forrige 1 2