Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Astrid Ølgaard Christensen

Til kirkefesten lod man trykke en pjece, der bl.a. omhandlede reformationens fortsatte aktualitet og betydning for det danske folk.

29.08.2016 | Jubilæum, Astrid Ølgaard Christensen

Reformationsjubilæet 1936: National samling og eksklusion

I januar 1936 nedsatte Københavns borgmester E. Kaper en komité, der skulle forberede fejringen af 400års jubilæet for den danske reformation. Komitéen ønskede i lyset af den tyske nazisme at samle hele befolkningen i en bevæget tid; reelt ekskluderede man dog landets tysktalende mindretal. Jubilæet blev afholdt dels i Rigsdagens, dels i komitéens…