Aarhus Universitets segl

Konference i Aarhus: Den tiende årlige RefoRC konference om Tidlig Moderne Kristendom

Konferencens tema er Reformationen og det daglige liv

27.-29. maj 2020

Den europæiske reformation førte store ændringer med sig inden for teologien, religionen og det daglige liv. Nogle forandringer var umiddelbart synlige, såsom nedlæggelsen af klostre, mens andre var mere skjulte. Både på det teologiske og praktiske plan ændrede reformationen kirkens position i samfundet, om end forskelligt i forhold til konfessionelle og politiske grænser. 

Hvor de teologiske, liturgiske og organisatoriske ændringer i dagliglivet har været studeret ud fra et fokus på, hvad er var ens på tværs af europæiske grænser, fokuserer nye teorier på forskellighederne imellem konfessionelle grænser. Derfor er det temaet for denne konference, at gense spørgsmålet om, hvorledes forandringerne, der fulgte i kølvandet på reformationen, havde betydning for det daglige liv på tværs af konfessioner ud fra nye perspektiver.

Formålet med konferencen er at diskutere, hvordan ”lived religion”, dagligliv og rum blev formet efter reformationen. Desuden, hvordan vi kan spore forandringer i den materielle kultur, i følelserne, i sociale strukturer og i kulturen, der stammer fra reformationen og de efterfølgende udviklinger inden for konfessionelle grænser.

 

Konferencen vil i år blive arrangeret af Lumen-centeret og holdes derfor ved Aarhus Universitet. En særlig session om autoriteter og socialt ansvar i kirke, hushold og stat vil blive arrangeret af Lektor Nina Javette Koefoed, som del af forskningsprojektet ”Lutheranisme og Dansk samfundsudvikling” ved Lumen-centeret. Komparative perspektiver er velkomne til denne session.

Key notes ved konferencen i år vil være: Martin Berntson fra Göteborg Universitet, Bridget M. Heal fra St. Andrews, Peter Marshall fra University of Warwick, Thomas Kaufmann fra Georg-August-Universität Göttingen, Lee Palmer Wandel fra University of Wisconsin og Kirsi Stjerna fra California Lutheran University.

Forslag til sessioner og papers opfordres til at fokusere på konferencens tema, men forslag der relaterer sig til andre discipliner indenfor Tidlig Moderne Kristendom (ca. 1450-1650), såsom filosofi, jura, historie, teologi er også velkomne.

 

Yderligere information om tilmelding og program se her