BEMÆRK! Siden er under opbygning

LUMEN

Interdisciplinary Center for the Study of
Lutheran Theology and Confessional Societies

LUMEN – Center

 

LUMEN centret arbejder for at udvikle en ambitiøs og innovativ interdisciplinær platform for studiet af konfessionelle og kulturelle karakteristika ved den lutherske reformation og dens indflydelse på teologi, mentalitet, kultur og samfund, særligt i de nordiske lande. Med det udgangspunkt vil centret bidrage til den teoretiske diskussion om protestantismens betydning for individ og samfund.

Behovet for viden om religioners positive og negative indflydelse på samfundsudvikling er blevet påtrængende såvel for forskningen, som for den almindelige samfundsdiskussion. Det er et mål for centeret at bidrage metodisk og teoretisk til den internationale diskussion af religion som drivkraft i historisk udvikling og af hvordan religions indflydelse på samfundsudvikling og samfundsinstitutioner overhovedet kan undersøges. De nordiske lande, som i internationalt perspektiv på mange måder repræsenterer et særtilfælde, er netop også kendetegnet ved en langvarig luthersk prægning. LUMEN-centret arbejder ud fra den tese, at de nuværende teorier om protestantisme, der især bygger på forskning i den calvinske tradition, ikke fuldt ud begriber de relevante aspekter i forhold til relationen mellem religion og stat, samfund og individ i de luthersk prægede lande.

LUMEN centrets medlemmer kommer fra Middelalderarkæologi, Renæssancearkæologi, Historie, Kirkehistorie, Praktisk Teologi, Systematisk Teologi, Statskundskab, Kunsthistorie, Filosofi og Dansk Center for Byhistorie.

Arrangementer

fre 05 maj
09:00-16:15 |
Optaktsseminar - Reformation og filosofi
lør 20 maj
00:00-00:01 | Søauditoriet
MatchPoints Seminar
ons 24 maj
09:00-10:00 | Lok 1453-415
Morgenmøde
ons 07 jun
13:00-16:00 | Lok 1453-415
Seminar om caseudvælgelse
ons 28 jun
18:00-00:00 | Præstehaven 64
Sommerfest
fre 30 jun
09:00-10:00 | Lok 1453-415
Morgenmøde

Kontakt