LUMEN – Center

LUMEN centret arbejder for at udvikle en ambitiøs og innovativ interdisciplinær platform for studiet af konfessionelle og kulturelle karakteristika ved den lutherske reformation og dens indflydelse på teologi, mentalitet, kultur og samfund, særligt i de nordiske lande. Med det udgangspunkt vil centret bidrage til den teoretiske diskussion om protestantismens betydning for individ og samfund.

Behovet for viden om religioners positive og negative indflydelse på samfundsudvikling er blevet påtrængende såvel for forskningen, som for den almindelige samfundsdiskussion. Det er et mål for centeret at bidrage metodisk og teoretisk til den internationale diskussion af religion som drivkraft i historisk udvikling og af hvordan religions indflydelse på samfundsudvikling og samfundsinstitutioner overhovedet kan undersøges. De nordiske lande, som i internationalt perspektiv på mange måder repræsenterer et særtilfælde i dag, er netop også kendetegnet ved en langvarig luthersk prægning. LUMEN-centret arbejder ud fra den tese, at de nuværende teorier om protestantisme, der især bygger på forskning i den calvinske tradition, ikke fuldt ud begriber de relevante aspekter i forhold til relationen mellem religion og stat, samfund og individ i de luthersk prægede lande.

LUMEN-centrets medlemmer kommer fra Middelalder- og Renæssancearkæologi, Filosofi, Historie, Idéhistorie, Kirkehistorie, Kunsthistorie, Praktisk Teologi, Systematisk Teologi og Statskundskab

Arrangementer

fre 24 nov
09:00-10:00 | Bygning 1453, lokale 415
LUMEN-morgenkaffe med ph.d.-projektpræsentation
tor 30 nov
10:00-17:00 | Moesgård, bygning 4206-139
Reformationsarkæologi i Danmark – Status, metoder og muligheder
Det er gratis at deltage, men tilmelding er påkrævet - senest den 24. november. Se tilmeldingslink i teksten.
ons 13 dec
00:00-00:00 | Lokale og tidspunkt annonceres senere
EPCOT-seminar
Program følger
man 18 dec
10:00-17:00 | Bygning 1453, lokale 415
Absolutisme og autoritet som synkronisering
Seminar i FKK-projektet ”Lutheranisme og dansk samfundsudvikling”

Centerleder