LUMEN – Center

LUMEN centret arbejder for at udvikle en ambitiøs og innovativ interdisciplinær platform for studiet af konfessionelle og kulturelle karakteristika ved den lutherske reformation og dens indflydelse på teologi, mentalitet, kultur og samfund, særligt i de nordiske lande. Med det udgangspunkt vil centret bidrage til den teoretiske diskussion om protestantismens betydning for individ og samfund.

Behovet for viden om religioners positive og negative indflydelse på samfundsudvikling er blevet påtrængende såvel for forskningen, som for den almindelige samfundsdiskussion. Det er et mål for centeret at bidrage metodisk og teoretisk til den internationale diskussion af religion som drivkraft i historisk udvikling og af hvordan religions indflydelse på samfundsudvikling og samfundsinstitutioner overhovedet kan undersøges. De nordiske lande, som i internationalt perspektiv på mange måder repræsenterer et særtilfælde i dag, er netop også kendetegnet ved en langvarig luthersk prægning. LUMEN-centret arbejder ud fra den tese, at de nuværende teorier om protestantisme, der især bygger på forskning i den calvinske tradition, ikke fuldt ud begriber de relevante aspekter i forhold til relationen mellem religion og stat, samfund og individ i de luthersk prægede lande.

LUMEN-centrets medlemmer kommer fra Middelalder- og Renæssancearkæologi, Filosofi, Historie, Idéhistorie, Kirkehistorie, Kunsthistorie, Praktisk Teologi, Systematisk Teologi og Statskundskab

Arrangementer

tor 12 okt
13:00-17:00 | Aarhus Universitet, bygning 1453-415
Nadverens sociale, organisatoriske og politiske betydning
Åbningsseminar af epcot
man 23 okt
13:15-17:00 | Aarhus University, building 1453-415
THE JUDEO-CHRISTIAN RULE OF LAW AND THE REFORMATION
Guest lecture by Professor Robert von Friedeburg, BGU, Lincoln UK
tir 24 okt
10:00-14:00 | Campus Aarhus, Katrinebjerg
PhD-course: The ‘Judaic-Christian Rule of Law’ and the ‘Reformation’
With regard to recent scholarship, the course aims to challenge dominant theories of secularization.

Centerleder