Aarhus Universitets segl

Synd tappert!

Brugen af Luthercitater i samtidskulturen viser, at hans tankegods lever videre den i dag. Det er dog ikke altid, at citaterne bliver brugt helt som Luther intenderede.

Luthercitatet ”synd tappert” optræder i Danmark ofte, når det gælder spørgsmål om indtag af alkohol.

Martin Luthers tekster og tanker har ikke kun sat sig spor inden for kirke og kristendom. Citater af Luther er en del af en bredere kulturel ressource, der dukker op mange forskellige stedet, fx i avisartikler og debatindlæg. Citaterne kan man trække på i en lang række sammenhænge. Også af og til langt fra den sammenhæng man måske vil forvente!

Lev lidt vildere
Et af de citater, som virkeligt har slået igennem i en dansk sammenhæng er ordene ”synd tappert”. Dette korte, fyndige udsagn optræder i Danmark ofte, når det gælder spørgsmål om indtag af alkohol. ”Synd tappert” synes her at være blevet et motto for at turde leve lidt vildere end hvad sundhedsstyrelsen mener, er fornuftigt. Under overskriften ”De gamle drukkenbolte” argumenterer en debattør i Jyllandsposten for eksempel for, at man skal lade de ældre på plejehjemmene drikke en enkelt genstand eller to til maden og hyggen. Så de kan få ”ekstra liv og glæde ved at følge Luthers bud.” Citatet fra Luther bruges her og i andre lignende sammenhænge som et indspark i debatten om vores moderne livsstil og som en kritik af overdrevne krav om tilbageholdenhed og kontrol. 

Luthers ord – før og nu
I den oprindelige kontekst handler citatet om at synde tappert om forståelsen af menneskets frihed og afhængighed. Mennesket er i Luthers forståelse absolut afhængig af Gud. Og mennesket kan ikke udføre nogen handlinger her i denne verden, som kan føre til frelse. Mennesket er fuldstændigt underlagt synden og kan ikke ved egen indsats ændre på dette. Men det betyder ikke, at mennesket ikke skal udføre gode handlinger i denne verden.  De gode handlinger skal udføres for andre mennesker ud af næstekærlighed. Så når Luther siger, at man skal synde tappert, betyder det ikke, at man skal være ligeglad med, hvad der er godt og ondt i denne verden. I stedet er det en påmindelse om, at mennesket er fuldstændigt underlagt synden og helt afhængigt af Gud. Men denne situation skal ikke føre til passivitet eller til, at man ikke involverer sig i livet i verden – i stedet må leve sit liv aktivt og i fuld vigør!

Når Luther-citatet i dag dukker op i sammenhæng med spørgsmål om at turde leve lidt vildere, ser vi en sekulariseret version af buddet om at turde kaste sig ud i det farlige liv. Og her er der ikke længere tale om et opgør med en religiøs institution, som stiller krav om bestemte religiøse handlinger. I stedet er det Sundhedsstyrelsens regelsæt, som kritiseres. Og de moderne sundhedsråd spiller på en måde samme rolle, som de religiøse leveregler Luther gjorde op med i sin tid.