Aarhus Universitets segl

LUMEN udgiver sin femte årsrapport

1. januar fyldte LUMEN fem år. Pandemien har stadigt sit tag i verden, alligevel har LUMEN formået at holde et højt aktivitetsniveau, som rapporten viser.

Her ved starten af 2022 er der igen restriktioner, som også prægede det meste af 2021. Dog oplevede vi få måneder i efteråret med næsten normale forhold. Der var sågar medlemmer af LUMEN, der var på konferencer i Tyskland og Norge.

Den udskudte konference ”Reformation and Everyday Life” – som internationalt skulle markere afslutningen på det kollektive forskningsprojekt ”Lutherdom og dansk samfundsudvikling” var vi nødt til at afvikle online. Til trods for det, bidrog fornemme keynote-forelæsninger af Lee Palmer Wandel, Thomas Kaufmann, Bridget Heal, Martin Berntson og Kirsi Stjerne samme med mange virkeligt fine papers til at skabe en konference, der blev så god, som det der var muligt under de givne omstændigheder.

Mange bidrag fra LUMENs mange forskellige projekter fandt vej til offentliggørelse i 2021. Mest opmærksomhed fik den mere poplære udgivelse Pligt og omsorg – velfærdsstatens lutherske rødder. I denne bog blev de forskellige resultater fra det kollektive forskningsprojekt ”Lutherdom og dansk samfundsudvikling” skrevet sammen til et samlet argument, der fulgte indflydelsen fra lutherske sociale forestillinger gennem historien fra reformationen til nutiden.

For et år siden kunne vi dele den nyhed, at Nina Koefoed have modtaget en forskningsinfrastrukturbevilling fra Carlsbergfondet. I løbet af det pilotprojekt, der nu er færdigt. lykkedes det det Nina Koefoed og hendes studerende at træne en AI-model på Transkribus-platformen til at læse håndskrift fra 1700-tallet med en præcision på 95%. Denne model er nu offentliggjort på Transkribus, så den kan blive til gavn for andre studerende og forskere, der arbejder med kilder fra 1700-tallet.

Ved årets slutning blev tidligere ph.d.-studerende i LUMEN, Mattias Skat Sommer ansat som adjunkt i kirkehistorie ved Aarhus Universitet. Han er blev inviteret med i styregruppen for LUMEN.

Link til rapporten