Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Living with God. A material approach to the early modern Lutheran household in Denmark. Tools and Things: Call for Papers!

08.02.2019 | Maria Nørby Pedersen

Hermed indkaldes der til indlæg i forbindelse med seminaret Living with God. A material approach to the early modern Lutheran household in Denmark, der er den anden workshop ud af to.

Torsdag 11 april, kl 13-18. AU Moesgård, Foredragssalen (4206-139)

Emnet for dagen er måder, hvorpå vi kan aflæse reaktioner på reformationen eller forandringer som konsekvens af reformationen i hjemmet. I både første og anden workshop er hjemmet defineret bredt som den private sfære og favner både adelens herregårde, købstadens huse og bøndergårde.

Det afgørende spørgsmål for mødet er, hvordan reformationen 1536 og den efterfølgende konfessionalisering manifesterer sig i hjemmets materielle kultur, og om det i det hele taget er muligt at aflæse fysiske forandringer i boligen som konsekvens af konfessionsskiftet.

Et indlæg har 20 minutters varighed efterfulgt af 10 minutters diskussion

Forslag til indlæg sendes til Mette Svart Kristiansen, mail: markmsk@cas.au.dk

Deadline 1 marts

Indlæggene fra de to workshops vil blive samlet til en engelsksproget artikelsamling, der samlet skal belyse forholdet mellem hjemmet og konfessionsskiftet fra et materielt perspektiv og bidrage til at opdyrke nye sider af reformationsforskningen, som i en dansk sammenhæng har været underbelyst eller helt upåagtet. Mens publikationen vil være på engelsk, vil indlæg og sproget på seminaret d. 11. april være på dansk.  

Venlig hilsen arrangørerne

Mette Svart Kristiansen, Afdeling for Arkæologi og Kulturarvsstudier, Aarhus Universitet

Martin Wangsgaard Jürgensen, Redaktør, Danmarks Kirker

Find en pdf-version af call'et her.

Seminar