Aarhus Universitets segl

Ny bog fra LUMEN om æresbegrebet i Luthers teologi

Sasja Emilie Mathiasen Stopa, Soli Deo Honor et Gloria: Honour and Glory in the Theology of Martin Luther. Nordic Studies in Theology / Nordische Studien zur Theologie, Berlin: LIT Verlag, 2021.

I bogen undersøger Sasja Emilie Mathiasen Stopa den væsentlige rolle, som begreberne ære og herlighed spiller for Martin Luthers teologi. Gennem analyse af et bredt udvalg af værker argumenterer Stopa for, at æresbegrebet er afgørende for Luthers nytænkning af retfærdiggørelseslæren og for hans samfundsforståelse. Gud søger, ifølge Luther, med sin retfærdiggørelse at genetablere dels menneskets ære, som blev tabt ved syndefaldet, dels sin egen ære, som det syndige og gerningsretfærdige menneske stjæler ved at tilskrive sig selv æren for frelsen. I retfærdiggørelsesprocessen får mennesket del i den guddommelige ære ved at udveksle egenskaber med Kristus og bliver dermed i stand til at ære Gud gennem lovprisning og gode gerninger. Med udgangspunkt i en analyse af Luthers udlægninger af det fjerde bud, ”Du skal ære din far og din mor”, viser Stopa desuden, hvordan forholdet til Gud, der baserer sig på gensidig æresudvisning, fungerer som mønster for Luthers forståelse af hierarkiske sociale relationer mellem for eksempel forældre og børn, præst og menighed samt fyrste og undersåtter. På baggrund af analysen af Luthers værker diskuterer Stopa, hvilken betydning den nye viden om æresbegrebets rolle for Luthers teologi har for en nutidig systematisk teologisk forståelse af gensidighed mellem Gud og menneske. Endelig undersøger Stopa, under inddragelse af Axel Honneth, Paul Ricœur og Risto Saarinen og i diskussion med Eberhard Jüngel og Oswald Bayer, hvorvidt retfærdiggørelsen inden for rammerne af en nutidig luthersk teologi kan fortolkes som en gensidig anerkendelsesproces.

Oops, an error occurred! Code: 2023092302045611d5a7dc