Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Seminar: Det fromme subjekt - de helliges samfund - den gudgivne autoritet. Pietistiske strømningers betydning for forståelsen af samfund og autoritet i 1700-tallets nordiske enevoldsstater.

25.01.2019

Dato tir 28 maj ons 29 maj
Tid 10:00    14:00
Sted Aarhus Universitet, Nobelparken, 1461-516

I de senere år er pietismens betydning for de nordiske 1700-tals samfund blevet genstand for fornyet opmærksomhed på tværs af teologiske, retshistoriske og kulturhistoriske forskningsfelter. Det har ledt til en øget bevidsthed om pietismens betydning for forskellige aspekter ved samfundsudviklingen i 1700-tallets nordiske enevoldsstater. Samtidig har den øgede bevågenhed afsløret et behov for nærmere at indkredse den indflydelse som pietistiske strømninger og forskellige pietistiske aktører, herunder såvel verdslige som gejstlige autoriteter, øvede på udviklingen af de nordiske samfund i perioden fra slutningen af 1600-tallet og indtil sidst i 1700-tallet, hvor oplysningstidens rationalisme blev den dominerende tankestrømning.

Med dette seminar ønsker vi at bringe den aktuelle kulturhistoriske, retshistoriske og teologiske pietismeforskning sammen med det formål at undersøge den indflydelse som pietistiske strømninger fik på de nordiske samfund i bred forstand. Vi ønsker at udfordre tesen om pietismen som et afgørende nybrud og i stedet undersøge de pietistiske strømninger i deres historiske og konfessionelle kontekst. Ved at tilgå pietismen som teologi som ’lived religion’ og som samfundsmodel vil vi spørge ind til hvilke træk fra reformationsteologien og fra den lutherske ortodoksi, der videreudvikles i pietismen, hvilke der nedtones, og hvordan dette er med til at forme 1700-tallets nordiske samfund. Desuden ønsker vi at diskutere, hvilke særtræk der kendetegner den nordiske, lutherske pietisme, og i hvilken forstand disse særtræk øver indflydelse på udviklingen af de monokonfessionelle, nordiske samfund i 1700-tallet.

Tilmelding foregår her: https://events.au.dk/detfrommesubjekt/arrangement.html

Deadline er 16. maj 2019

Program

Tirsdag, 28-5

10.00-10.15: Velkomst og introduktion til FKK-projektet ”Lutheranisme og dansk samfundsudvikling” ved Nina Javette Koefoed, lektor i historie, Aarhus Universitet

 

10.15-11.00: Urban Claesson, professor i historie, Högskolan Dalarna: Bortglömd svensk statspietism – nya perspektiv på det svenska enväldet under Karl XI

 

11.00-11.45: Juliane Engelhart, lektor i historie, Københavns Universitet: ”Pietisme som lived religion

 

11.45-12.45: Frokost

12.45-13.30: Johannes Ljungberg, postdoc i historie, Lunds Universitet: "Den misshagliga konflikten: Pietisterna, enighetsidealet och tystnadskulturen i det konstitutionella Sverige efter 1719"

 

13.30-14.15: Andres Wulf Vissing Christensen, ph.d.-studerende ved afdeling for historie, Aarhus Universitet: ”To pietistiske sognepræsters selvbiografier. Skabelsen af et narrativ mellem subjektiv religiøsitet og varetagelsen af det gejstlige embede”

 

14.15-15.00: Maria Nørby Pedersen, ph.d.-studerende ved afdeling for historie, Aarhus Universitet: ”Tugt, arbejde og undervisning til Guds frygt”

 

15.00-15.30: Kaffe

 

15.30-16.00: Kristian Mejrup, postdoc i systematisk teologi, Københavns Universitet: ”Kristelig høflighed og civilitet – pietisme og naturretslig decorum (το πρέπον)

 

16.00-16.45: Tine Ravnsted-Larsen Reeh, lektor i kirkehistorie, Københavns Universitet: ”Fromme ønsker om afskaffelse af Mosaisk lov”

 

16.45-17.15: Fælles opsamlende diskussion

 

19.00: Middag

 

Onsdag, 29-5

9.00-9.45: Joar Haga, VID Stavanger og Sivert Angel, Universitetet i Oslo: «Nordisk eksport av synd: Formidlingen av Pontoppidans forklaring til budene i dansk og norsk misjon 1740 – 1860”

 

9.45-10.30: Kurt E. Larsen, professor i kirkehistorie, Menighedsfakultetet Aarhus: ”Ikke utopi, men statskirke-inderlighed”

 

10.30-11.00: Kaffe

 

11.00-11.45: Sasja Emilie Mathiasen Stopa, postdoc i systematisk teologi, Aarhus Universitet: “Med kærlighedens tvang. Synderens resocialisering ind i den skabte orden i Erik Pontoppidans ’Sandhed til Gudfrygtighed’”

 

11.45-12.30: Laurel Lied, ph.d.-studerende ved afdeling for teologi, Aarhus Universitet: ”Mellom Thomisme og Dialektikk Teologi: en undersøkelse av natur og nåde i dansk pietismeˮ

 

12.30-13.00: Afsluttende diskussion

 

13.00-14.00: Frokost    

Plakaten kan hentes her

Seminar