Postdoc-projekter

Laura Katrine Skinnebach: Fromhed og sanserne: Inkorporering af sensorisk perception i tidlig luthersk fromhedspraksis.

Med udgangspunkt i analyser af en kombination af visuelle genstande, fromme bøger og guides samt teologiske tekster, undersøger projektet hvordan sanserne, kroppen og materielle objekter inkorporeres i og instrumentaliseres som devotionelle agenter i den tidlige lutherske fromhed.