Epcot

EPCOT-netværket

(Eucharistic, Political and Cultural Organizational Transformation before, under and after the Reformation) er et interdisciplinært netværk placeret i LUMEN-centeret med deltagelse af forskere fra BSS, teologi, historie, kunsthistorie, jura, idehistorie og filosofi. Formålet med netværket er at undersøge, hvordan nadveren kan forstås som en model for hvordan fx samfund kan organiseres centralt eller decentralt. Det er et transkonfessionelt studie, hvor også andre konfessionskulturer end den lutherske vil blive undersøgt. Ambitionen er at bidrage til en ny forståelse af samarbejdsetik, dyder, politiske og kulturelle organiseringer. Bevillingen giver mulighed for at invitere førende internationale forskere på feltet til landet og på den måde bidrage til nye perspektiver og teorier internationalt. Netværket ledes af postdoc Jette Bendixen Rønkilde.

Medlemmer af EPCOT-netværket

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.