Epcot

EPCOT-netværket

(Eucharistic, Political and Cultural Organizational Transformation before, under and after the Reformation) er et interdisciplinært netværk placeret i LUMEN-centeret med deltagelse af forskere fra BSS, teologi, historie, kunsthistorie, jura, idehistorie og filosofi. Formålet med netværket er at undersøge, hvordan nadveren kan forstås som en model for hvordan fx samfund kan organiseres centralt eller decentralt. Det er et transkonfessionelt studie, hvor også andre konfessionskulturer end den lutherske vil blive undersøgt. Ambitionen er at bidrage til en ny forståelse af samarbejdsetik, dyder, politiske og kulturelle organiseringer. Bevillingen giver mulighed for at invitere førende internationale forskere på feltet til landet og på den måde bidrage til nye perspektiver og teorier internationalt. Netværket ledes af postdoc Jette Bendixen Rønkilde.

Medlemmer af EPCOT-netværket

Agnes Arnorsdottir, Lektor, Institut for Kultur og Samfund - Historie, fag
Anders Moe Rasmussen, Lektor, Institut for Kultur og Samfund - Filosofi, fag
Bettina Lemann Kristiansen, Professor, Juridisk Institut
Bo Kristian Holm, Lektor, Institut for Kultur og Samfund - Systematisk Teologi, fag
Charlotte Appel, Lektor, Institut for Kultur og Samfund - Historie, fag
Else Marie Wiberg Pedersen, Lektor, Institut for Kultur og Samfund - Systematisk Teologi, fag
Eva Krause Jørgensen, Postdoc, Institut for Kultur og Samfund - Systematisk Teologi, fag
Gorm Harste, Lektor, Institut for Statskundskab
Jette Bendixen Rønkilde, Postdoc, Institut for Kultur og Samfund - Kirkehistorie og Praktisk Teologi, fag
Laura Katrine Skinnebach, Postdoc, Institut for Kommunikation og Kultur - Kunsthistorie
Mikkel Thorup, Professor MSO, Institut for Kultur og Samfund - Idéhistorie, fag
Nikolaj Kure, Lektor, Institut for Virksomhedsledelse
Nina Javette Koefoed, Lektor, Institut for Kultur og Samfund - Historie, fag
Per Ingesman, , Institut for Kultur og Samfund - Kirkehistorie og Praktisk Teologi, fag
Rasmus Skovgaard Jakobsen, Ph.d.-studerende, Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Historie og Klassiske Studier
Sasja Emilie Mathiasen Stopa, Postdoc, Institut for Kultur og Samfund - Systematisk Teologi, fag
Ulla Schmidt, Professor MSO, Institut for Kultur og Samfund - Kirkehistorie og Praktisk Teologi, fag
Ulrik Nissen, Lektor, Institut for Kultur og Samfund - Systematisk Teologi, fag