Aarhus University Seal

Luthersk identitet?

LUMEN seminar om luthersk identitet arrangeret i samarbejde med FUV

Info about event

Time

Wednesday 23 November 2022,  at 10:00 - 15:30

Location

Lokale: Mødesal 1, Konferencecentret, Fredrik Nielsens Vej

Enhver præst i den danske folkekirke har underskrevet et præsteløfte. Her lover præsten med regnskabsdagen for øje at ”beflitte [sig] på at forkynde Guds ord rent og purt, således som det findes i de profetiske og apostoliske skrifter og i vor danske evangelisk-lutherske folkekirkes symbolske bøger, med al ærefrygt og sømmelighed forvalte de hellige sakramenter efter Kristi indstiftelse, og såvel her som ved de øvrige hellige handlinger udføre alt i overensstemmelse med de for folkekirkens gældende forskrifter”. i nyere tid – fra 1980’erne og frem – finder begrebet ”bekendelsesgrundlag” i stigende grad anvendelse inden for kirkeretten såvel som i den fortløbende teologiske samtale og debat. Fra tid til anden opstår teologiske, pastoralteologiske og offentlige diskussioner om, hvilken rolle konfessioner spiller og noget tyder på, at vi befinder os netop i sådan tid nu.

Formålet med dette seminar er at bidrage til en frugtbar dialog om og præcisering af, hvad det lutherske har og kan have af betydning for en folkekirkelig identitet i dag. 

Seminariet præsenterer et udsnit af nyeste forskning og perspektiver på feltet i korte oplæg. Om eftermiddagen er det muligt at vælge to forskellige workshops, hvor vi i fællesskab vil diskutere centrale tekster af relevans for seminariets overordnede emne. Teksterne vil blive tilsendt forud for seminariet.

Program: 
10.00-12.00:
Lutherske bekendelser ved professor mso., ph.d. Bo Kristian Holm, AU. 
Præsteløftet ved studielektor ph.d. Kjeld Slot Nielsen, FUV.
Luthersk gudstjeneste ved lektorvikar ph.d. Jette Bendixen Rønkilde, FUV.
Luthersk menneskeforståelse ved postdoc., ph.d. Sasja Emilie Mathiasen Stopa, AU
12.00-12.45: Frokost
13.00-15.00: Workshops
15.00-15.30: Opsamling

Tilmelding senest den 16 november
Tilmelding – uden frokost: Gratis
Tilmelding med frokost - deltagerbetalt: kr. 75,00