Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Samfund

28.03.2016 | Politik, Samfund, Fattighjælp og velfærd, Sasja Emilie Mathiasen Stopa

Om tillid til Gud og til velfærdsstaten

I Danmark har vi mere tillid til hinanden og til staten, end man har i andre lande, og det skaber grobund for et velfungerende samfund. Måske findes en del af årsagen i Martin Luthers understregning af den absolutte tillid til Gud.

En kvinde piskes ved kag’en (Radering af Daniel Chodowiecki).

08.03.2016 | Politik, Samfund, Familie, Nina Javette Koefoed

”Du må ikke bedrive hor” – om brud på det 6. bud og regulering af sex uden for ægteskab

Med reformationen blev familien den vigtigste enhed i samfundet. Familien måtte derfor beskyttes af lovgivning. Da dansk lovgivning efter reformationen i stor udstrækning byggede på Gammel Testamente blev sex uden for ægteskab reguleret med strenge straffe, der først sent blev ophævet.

29.02.2016 | Samfund, Nina Javette Koefoed

Reformationen og social kontrol: Kirkebøger, skudsmålsbøger og overvågning

Livet i landsbyer har altid været præget af social kontrol. Da præsterne med reformationen blev gjort til kongelige embedsmænd skiftede den lokale overvågning karakter. Både kirkebøger og skudsmålsbøger spillede en rolle i udøvelsen af datidens sociale kontrol.

Jørgen Rosenkrantz til Rosenholm m.fl. studerede et par år i Wittenberg, hvor han ifølge eget udsagn mødte mange ”drabelige lærde mænd”. Efter hjemkomsten kom han til at spille en central rolle som leder af Christian IV’s formynderregering. Rosenkrantz var meget teologisk interesseret og opbyggede et stort bibliotek med teologisk litteratur på hans herregård Rosenholm (Foto: Wikimedia Commons).

08.02.2016 | Samfund, Reformationen i DK, Rasmus Skovgaard Jakobsen

Adelens møde med lutherdommen

Efter reformationen og indtil enevældens indførelse i 1660 havde den danske adel monopol på langt hovedparten af rigets højeste embeder. De spillede derfor en central rolle i udformningen og konsolideringen af reformationen i Danmark. Men hvordan mødte de egentlig Luthers lære i første omgang?

06.12.2015 | Samfund, Long read, Gorm Harste

Frankrig: Fra korstoge, reformation og religionskrige til terror

Longread af Af Gorm Harste: Frankrig har kendt til terrorister længe og i flere faser. Skal man forstå hvorfor, må man gå længere tilbage, end hvad vi måske finder behageligt. Historien om terrorismen i Frankrig hænger sammen med flere lag af religiøse borgerkrige. Midt i dette virvar af forviklinger spiller reformationen en ikke ubetydelig rolle.

Tavle fra det klingenbergske hospital i Nykøbing Mors, som i 1708 blev oprettet ved en stiftelseaf konferensråd Poul von Klingenberg til Højriis. Hospitalet brændte senere og blev genopbygget og istandsat af flere omgange indtil det i 1890’erne blev helt nedbrudt og genopbygget. Det er i dag del af det almindelige plejehjem i Nykøbing (foto: Carsten Bach-Nielsen).

02.11.2015 | Samfund, Bo Kristian Holm

Reformationen og den almene nytte

Reformationen forandrede motivet for at gøre gode gerninger og give gaver. Hvis gaver før blev givet for at få noget af Gud, så gives gaver efter reformationen, fordi man har fået noget af Gud.

Luther rykker ind på den aktuelle politiske scene i Tyskland (Copyright Deutscher Bundestag / Marc-Steffen Unger).

19.10.2015 | Politik, Samfund, Lutherdom i dag, Kinga Zeller

Luther, Merkel og flygtningekrisen

Midt i flygtningekrisen citerede Angela Merkel Luthers afslutningsreplik fra rigsdagen i Worms. Hvorfor dukkede Luther pludselig op i en helt anden sammenhæng?

Martin Luthers "Om verdslig øvrighed." På dansk ved Svend Andersen. Find link til e-bog i bunden af artiklen.

06.09.2015 | Luthers teologi, Politik, Samfund, Svend Andersen

De to regimenter – en adskillelse af kristendom og politik?

Luther skelner mellem det åndelige og det verdslige regimente i skriftet "Om verdslig øvrighed" fra 1523. Men adskiller Luther derved også kristendom og politik?

Forhenværende statsminister Helle Thorning Schmidt (Foto: Torben Ulrich Bøjstrup / COLOURBOX).

05.07.2015 | Lutherdom i dag, Samfund, Politik, Sasja Emilie Mathiasen Stopa

Om statsministre og kærlighed

For både Luther og Helle Thorning-Schmidt er kærlighed et udtryk for en bestemt form for forpligtende relation.

02.06.2015 | Politik, Samfund, Lutherdom i dag, Svend Andersen

Luther som medicin mod politik-lede?

Luther ville udmærket kunne forstå, at mange føler politiker-lede. Men han ville advare kraftigt imod politik-lede.

Viser resultater 21 til 30 ud af 31

Forrige 1 2 3 4 Næste