Nadverens sociale, organisatoriske og politiske betydning

Åbningsseminar af epcot

12.09.2017 | Ulrik Vosgerau

Dato tor 12 okt
Tid 13:00 17:00
Sted Aarhus Universitet, bygning 1453-415

EPCOT (Eucharistic, Political and Cultural Organizational Transformation before, under and after the Reformation) er et interdisciplinært netværk placeret i LUMEN-centeret. Formålet med netværket er at undersøge, hvordan nadveren kan for-stås som en model for hvordan fx samfund kan organiseres centralt eller decentralt.

Program:

13.00-13.15:
Velkomst

v/ netværket EPCOT

13.15-13.45:
”Organiseret kommunikation som synkronise-ring mellem centralisering og decentralisering”
v/ Gorm Harste, Lektor i Sociologi, AU

13.50-14.35:
“Nadver som disorganization”
v/ Camilla Sløk, Lektor i Offentlig Ledelse, CBS

14.35-14.50:
Kaffe

14.50-15.35:
“Dekonstruktionen af tegnet i Martin Luthers nadverlære”
v/ Carsten Pallesen, Lektor i Teologi,  KU

15.40-16.30:
“Paradokshåndtering og ritualproduktion”
v/ Lars Qvortrup, Professor i Pædagogisk Sociologi, DPU

16.30-17.00:
Reception

Studerende er meget velkomne til at deltage.
Ingen tilmelding kræves.

 

Arrangør: EPCOT  - en del af LUMEN-centeret.  

 

 

Seminar
Download
AABN.SEM._folder.pdf (190 Kb)
LUMEN_KALENDER_E2017.pdf (370 Kb)